Хоспис Варна Цени

Чрез комплексни медицински и духовни грижи да запазим качеството на живот на всички пациенти, независимо от тяхното заболяване и стадий на болестта. Пациентът като личност, а не като заболяване – това е нашето мото. – Хоспис Варна “Света Магдалена”

Хоспис Варна Цени

  • Месечна такса от 1000 лв. включваща всички разходи по обгрижване на пациента
  • Непрекъснато 24-часово медицинско наблюдение
  • Квалифицирани грижи за тежко болни и болни в терминално състояние
  • Хосписът разполага със собствен парк с много зеленина, беседка и басейн за разходки и почивка на въздух
  • Рехабилитация и лечебна физкултура
  • Лечебна и диетична храна, приготвена на място в кухнята на хосписа
  • Хосписът разполага със собствени линейки за транспортна пациентипри необходимост в града и в страната
  • В сградата на хосписа има голям асансьор за улеснено придвижване на пациенти
  • Бръснаро-фризьорски услуги два пъти седмично